Thông Tin

Địa chỉ: B410-B411-B412,Đường 319B, Khu công nghiệp VINATEX, Tân Tạo, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Email: sales@lyminhtextile.com.vn
Điện thoại: (+84) 2513.560.594
Fax: (+84) 2513.560.593
Website: www.lyminhtextile.com.vn
Facebook www.facebook.com/lyminhtextile
Twitter www.twitter.com/lyminhtextile
Instagram www.instagram.com/lyminhtextile
Linkedin www.linkedin.com/in/lyminhtextile