An toàn môi trường và Sức khoẻ

Lý Minh không chỉ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao mà còn đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đều đáp ứng các quy tắc và quy định của chính phủ về bảo vệ môi trường và sức khỏe.
Chúng tôi luôn duy trì sự an toàn của nhà máy trong suốt quá trình vận hành cho tất cả nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe cho tất cả công nhân mỗi năm một lần và kiểm tra tất cả các máy móc mỗi năm một lần để đảm bảo máy móc được an toàn để vận hành. Công ty đã đầu tư rất nhiều vào bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe trong suốt quá trình hoạt động cho tất cả nhân viên.