NoJob TitleCompanyPostedLocation
1NHÂN VIÊN ĐỨNG MÁY DỆTLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai
2QUẢN LÝ KHOLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai
3KẾ HOẠCH DỆTLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai
4KỸ THUẬT DỆT Ly Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai