NoJob TitleCompanyPostedLocation
1NHÂN VIÊN BẢO VỆLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch
2NHÂN VIÊN VỆ SINHLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai
3NHÂN VIÊN NHÀ ĂNLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai
4NHÂN VIÊN CÂY XANHLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai