NoJob TitleCompanyPostedLocation
1NHÂN VIÊN ITLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai
2NHÂN VIÊN LẬP TRÌNHLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai
3QUẢN TRỊ MẠNGLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai