NoJob TitleCompanyPostedLocation
1NHÂN VIÊN NHÂN SỰLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai