NoJob TitleCompanyPostedLocation
1KẾ HOẠCH THUNLy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai
2TÀI XẾ XE TẢILy Minh Textile co., ltd2020-01-01Nhơn Trạch, Đồng Nai