Chứng Nhận

Slide 1

Công ty Lý Minh luôn muốn khách hàng được an tâm khi họ đặt hàng. Chúng tôi làm việc với tất cả các nhà cung cấp để đảm bảo rằng tất cả nguyên liệu đều đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn an toàn của chính phủ. Chúng tôi kiểm tra tất cả các nguyên liệu trước khi sản xuất sản phẩm. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng khách hàng hiểu họ mua gì từ chúng tôi. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được đảm bảo và chứng nhận bởi phòng thí nghiệm nội bộ và tiêu chuẩn an toàn của chính phủ.